اعزام کارشناسان و تجهیزات مونیتورینگ ژئودتیک آنلاین جهت کنترل پایداری سد دز

مونیتورینگ ژئودتیک آنلاین یکی از روشهای نوین و قابل اطمینان جهت سنجش حرکات مسطحاتی و ارتفاعی سدها و سازه های می باشد . با توجه به ورد سیلابهای وسیع به مخزن سد دز و با هماهنگی بعمل آمده با سازمان آب و برق خوزستان یک گروه کارشناسی زبده به همراه تجهیزات اندازه گیری ژئودتیک آنلاین شامل توتال استیشن TM50 به محل سد دز اعزام گردید