موقعیت

تهران

تجهیزات مورد استفاده

لیزر اسکن سه بعدی ScanStatio2
توتال استیشن TCA2003

خروجی

ابر نقاط، مدل سه بعدی

برداشت ازبیلت تاسیسات سقفی برج های پارک و پرنس