موقعیت

یارد صدرا بوشهر

تجهیزات مورد استفاده

لیزر اسکنر ScanStation2
توتال استیشن TM30

خروجی

ابر نقاط استراکچر استینگر
مدل سه بعدی استراکچر استینگر
نقشه های اتوکدی استراکچر استینگر

تهیه نقشه های سه بعدی استینگر لوله گذاری در دریا