موقعیت

استان البرز
جاده چالوس

تجهیزات مورد استفاده

توتال استیشن اتوماتیک TM30
ترازیاب دقیق DNA03

خروجی

مشاهدات ژئودتیک سه بعدی شبکه های خارج و روی بدنه سد
مختصات سه بعدی پیلارهای خارج سد و نقاط نشانه روی بدنه سد
جابجاییهای سه بعدی پیلارهای خارج سد و نقاط نشانه روی بدنه سد
گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی

خدمات میکروژئودزی و رفتارسنجی ژئودتیک سد امیرکبیر

سد امیر کبیر از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع ۱۸۰ متر و طول تاج ۳۹۰ متر در استان تهران و در ۶۳ کیلومتری شمال غربی شهرتهران و در کیلومتر ۲۳جاده کرج –چالوس بر روی رودخانه کرج احداث گردیده است. شبکه میکروژئودزی سد امیر کبیر در سال ۱۳۸۴ طراحی و ایجاد گردیده و تاکنون چهار مرحله مورد اندازه گیری قرارگرفته است. مشاهدات چهارمین مرحله رفتار سنجی ژئودتیک سد امیر کبیر با رعایت کلیه استانداردهای موجود و با استفاده از جدید ترین دستگاههای اندازه گیری توسط گروه میکروژئودزی  مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق انجام شده است.