موقعیت

کشور عراق
شهر کربلا
حرم امام حسین (ع)

تجهیزات مورد استفاده

گیرنده های ماهواره ای GPS
توتال استیشن TCA2003
توتال استیشن TC2002

خروجی

مشاهدات ژئودتیک شبکه خارج گود حفاری
مشاهدات ژئودتیک شبکه نقاط نشانه روی دیواره گود حفاری
مختصات پیلارهای خارج گود و نقاط نشانه روی دیواره گود
جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی پیلارها و نقاط نشانه روی دیواره
گزارش فنی هفتگی

رفتارسنجی ژئودتیک پروژه توسعه حرم امام حسین(ع)- صحن عقیله بنی هاشم

پروژه توسعه حرم امام حسین(ع) – صحن عقیله بنی هاشم(س) در کشور عراق و شهر کربلا در طول جغرافیایی’۰۲ º۴۴ شرقی و عرض جغرافیایی ’۳۷ º۳۲ شمالی در حال انجام می باشد. با توجه به اینکه عملیات حفاری و گود برداری در اطراف حرم با وسعت و عمق زیادی انجام می پذیرد لذا رفتارسنجی ژئودتیک سازه های اطراف (از جمله خود حرم و ساختمانهای اطراف) و دیواره های گود اجتناب ناپذیر بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پروژه روش خاص و منحصر به فرد جهت رفتارسنجی دیواره های گودبرداری و همچنین ساختمانهای اطراف حرم صورت پذیرفته است. شروع این پروژه از شهریور ۱۳۹۶ بوده و تا کنون بالغ بر ۶۰ جلد گزارش فنی رفتارسنجی مبتنی بر تجهیزات اندازه گیری زمینی و ماهواره ای تهیه و ارائه شده است.

شبکه پیلارهای اصلی
طرح شماتیک نقاط نشانه نصب شده بر روی ساختمانها و دیواره های گود

طرح شماتیک نقاط نشانه نصب شده بر روی ساختمانها و دیواره های گود حفاری