موقعیت

تهران

تجهیزات مورد استفاده

اسکنر سه بعدی لایکا مدل ScanStation 2
توتال استیشن دقیق TCA2003

خروجی

ابر نقاط
مدل سه بعدی

لیزر اسکن سه بعدی جهت تهیه نقشه ازبیلت سه بعدی نمای شیشه ای پروژه رزمال